Now reading
«Ντιρεκτίβα» από Ντράγκι για τα «κόκκινα» δάνεια

«Ντιρεκτίβα» από Ντράγκι για τα «κόκκινα» δάνεια

Η ΕΚΤ διενήργησε απολογισμό των εθνικών εποπτικών πρακτικών και νομικών πλαισίων που αφορούν στα ΜΕΔ


Σημαντικές εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα των «κόκκινων» δανείων, προοιωνίζεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες.

Ουσιαστικά, η ΕΚΤ αντιλαμβανόμενη ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι «βόμβα» για την ευρωπαϊκή οικονομία, επιχειρεί να θέσει κοινούς όρους στην αντιμετώπισή τους. Η αλλαγή στάσης της Ευρώπης προήλθε μετά τον προβληματισμό για την κατάσταση των ιταλικών τραπεζών κι ασφαλώς για τα «κόκκινα» δάνεια ύψους άνω των 110 δισ. ευρώ που δεν έχουν ρυθμιστεί στην Ελλάδα.

Πρόσφατα το Reuters ανέφερε ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης, που υφίστανται το βάρος κόκκινων δανείων ύψους περίπου 900 δισ. ευρώ, έχουν καθυστερήσει να αντιμετωπίσουν αυτό το κατάλοιπο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, φοβούμενες ότι διαγραφές των δανείων αυτών θα οδηγούσαν σε ζημιές, περιορίζοντας τα μερίσματα και τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

Η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι το κοινό πρέπει να υποβάλει σχόλια επί του εγγράφου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος με υιοθέτηση προτάσεων όπως «πάγωμα» οφειλών, «κούρεμα» δανείων, αλλαγή διοικήσεων στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, πώληση χαρτοφυλακίου σε ξένα funds κ.λπ.

Το έγγραφο κατευθύνσεων για τα ΜΕΔ πραγματεύεται τις βασικές πτυχές που αφορούν στη στρατηγική, στη διαχείριση και στο λειτουργικό πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη ρύθμιση των ΜΕΔ. Παρέχει συστάσεις προς τις τράπεζες και καθορίζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που έχει εντοπίσει η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και οι οποίες θα αποτελέσουν τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ στο μέλλον.

Οι τράπεζες με υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, πρέπει να θεσπίσουν μια σαφή στρατηγική που να είναι ευθυγραμμισμένη με το επιχειρηματικό τους σχέδιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και εν τέλει τη μείωση του επιπέδου των ΜΕΔ τους με αξιόπιστο, εφικτό και έγκαιρο τρόπο.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ποσοτικών στόχων ανά χαρτοφυλάκιο και ένα αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες δομές διαχείρισης και λειτουργίας, να συγκροτηθούν ειδικές επιτροπές διευθέτησης ΜΕΔ με τον καθορισμό σαφών πολιτικών που συνδέονται με τις μονάδες αυτές.

Το έγγραφο κατευθύνσεων παρέχει βιώσιμες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές ρύθμισης οφειλών με σκοπό την επαναφορά του ανοίγματος σε κατάσταση βιώσιμης αποπληρωμής. Επίσης, καθοδηγεί τις τράπεζες ως προς τον τρόπο υπολογισμού της απομείωσης και των διαγραφών σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις.

Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με οκτώ εθνικές εποπτικές αρχές, διενήργησε επίσης απολογισμό των εθνικών εποπτικών πρακτικών και νομικών πλαισίων που αφορούν στα ΜΕΔ. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν λάβει προνοητικά και συντονισμένα προληπτικά, δικαστικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, κάποιες χώρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω το νομικό και δικαστικό τους πλαίσιο προκειμένου να διευκολύνουν περισσότερο την έγκαιρη διευθέτηση των ΜΕΔ.

Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν το έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες, μια παρουσίαση για το έγγραφο κατευθύνσεων και την έκθεση απολογισμού, είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Πηγή: imerisia.gr