Now reading
Επιδότηση 3 δισ. ευρώ για 150.000 θέσεις εργασίας

Επιδότηση 3 δισ. ευρώ για 150.000 θέσεις εργασίας

Σε ρυθμούς του αναπτυξιακού σχεδίου της για τα επόμενα χρόνια κινείται η κυβέρνηση, καθώς από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ξεκινάει την εφαρμογή του με πρόταγμα τη μείωση της ανεργίας κατά 10% έως το 2021 αλλά και την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η «Α» παρουσιάζει μέρος του σχεδίου, το οποίο αριθμεί 260 σελίδες και περιλαμβάνει πλήθος κεφαλαίων, με «αιχμή» την εργοποίηση του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης, το οποίο θα δημιουργήσει έως 250.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την επόμενη διετία, την αναστροφή του αποκαλούμενου brain drain, αλλά και την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο μέλλον.

Βάσει του σχεδίου, η κυβέρνηση θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα δραστικών μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης 150.000 μακροχρόνια ανέργων, αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έως και τον Αύγουστο του 2019.

Ποιοι ωφελούνται

Το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο τις διαφορετικές ομάδες των μακροχρόνια ανέργων που αναζητούν εργασία μέσα από δύο διαφορετικές βασικές συνιστώσες:

* Θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα, ακολουθώντας τον σχεδιασμό του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά με ενισχυμένο το σκέλος της κατάρτισης και με καλύτερη αντιστοίχιση των δικαιούχων με τις θέσεις εργασίας, με στόχο:

α) 50.000 μακροχρόνια άνεργους όλων των ηλικιών και κυρίως μακροχρόνια άνεργους μεσήλικες άνδρες χαμηλού εισοδήματος με εργασιακή εμπειρία, αλλά και χαμηλής εκπαίδευσης γυναίκες χωρίς εργασιακή εμπειρία.

β) 25.000 εργαζομένους ηλικίας 55+ οι οποίοι διαθέτουν πρότερη εργασιακή εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

* Εντός της λίστας ενίσχυσης που διαθέτει στα χέρια της η κυβέρνηση βρίσκονται ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας -τα αποκαλούμενα ALMPs- βάσει:

γ) Ενός προγράμματος τύπου Youth Guarantee (Εγγύηση για τους Νέους), μέσω της επιδότησης μισθών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, το οποίο περιλαμβάνει εργασιακή ειδίκευση βάσει (μετ-)εκπαίδευσης ή εργασίας για 55.000 νέους ανώτερου μορφωτικού επίπεδου που δεν εργάζονται ούτε μετέχουν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

δ) Επιδοτήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα για την πρόσληψη 20.000 ατόμων που αναζητούν εργασία.
Επιπλέον 100.000 θέσεις εργασίας

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα «τρέξει» σε τρεις οκτάμηνους κύκλους (Σεπτέμβριος 2017-Απρίλιος 2018, Μάιος-Δεκέμβριος 2018, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019), ενώ το κόστος για τον καθένα είναι 1,027 δισ. ευρώ (σ.σ.: τα 893,4 εκατ. προορίζονται για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη) και καλύπτει 150.000 ωφελούμενους. Επομένως, συνολικά θα απαιτηθούν 3,081 δισ. πόροι για το σύνολο του προγράμματος. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά εντός του σχεδίου που έχει στα χέρια της η «Α», δεν θα πρέπει «να παραγνωρίζονται οι επιπλέον θέσεις εργασίας που δύνανται να δημιουργηθούν μέσω του ανατροφοδοτικού μηχανισμού της ενεργούς ζήτησης. Βάσει υπολογισμών, οι θέσεις αυτές εκτιμώνται περί τις 100.000 εργαζομένων», κάτι το οποίο «ανεβάζει» τον συνολικό αριθμό των ωφελουμένων σε 250.000 άτομα.

Ενίσχυση της ανάπτυξης και αύξηση των εσόδων του Δημοσίου

Οι δράσεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο τον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα θα λαμβάνει υπόψη την ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία και θα δίνει έμφαση στην καινοτομία και τη σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να πετύχει γρήγορα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ στα συν καταχωρείται η μεγάλη πιθανότητα αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης των εισαγωγών και των εξαγωγών.

Συν τοις άλλοις, και τα δημόσια έσοδα θα επωφεληθούν από την πραγματοποίηση του συνολικού εγχειρήματος. Όπως καταγράφεται εντός του σχεδίου, «το Δημόσιο θα εισπράξει 538,5 εκατ., από τα οποία περίπου τα 331,5 εκατ. θα προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές και τα 209,4 εκατ. από φόρους», ενώ θα εισπράξει από την κατανάλωση στην οποία θα προβούν οι ωφελούμενοι φορολογικά έσοδα της τάξης των 168,5 εκατ. Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει φορολογία εισοδήματος για τους συγκεκριμένους μισθούς.
Πηγή: Κυριακάτικη Αυγή